Spydeberg - Beboerkontakt med ansvar for aktiviteter og lokalmiljøarbeid

24.04.2015
Stillingen som beboerkontakt er en 100 % fast stilling som ønskes besatt snarest mulig. Beboerkontaktene er de som er tettest på ungdommene som bor på mottaket og som ivaretar den daglige omsorgen. Det innebærer oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktansvar for enkelte. Det er viktig at du er en trygg voksenperson og rollemodell som ungdommene kan støtte seg til.

Du vil få ansvar for:
 • å involvere deg i dagliglivet til ungdommene som bor på mottaket.
 • å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos enkelte når disse avdekkes
 • å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter, det vil innebærer å lage aktivitetsplan for året, søke eksterne  midler til aktiviteter (private og offentlige), evaluere og rapportere
 • å være oppsøkende i forhold til samarbeidspartnere, lokalt nettverk, organisasjoner og foreninger
 • å utvikle samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere
   
Ønskede kvalifikasjoner:
 • relevant utdanning for barne-/ungdomsarbeid eller idrett/friluftsliv
 • erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • nettverk i det lokale organisasjonslivet, lag og foreninger
 • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn/ungdom
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne (rapportskriving, kartlegging, referater)
 • engelsk muntlig, andre språk er også ønskelig.
 • gyldig førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • at du tar initiativ, jobber strukturert og målrettet i et hektisk miljø

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen inngår i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig (nivå B1 eller tilsvarende) og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: leder.spydeberg@linkmottak.no
 
Søknadsfrist: 10. mai  2015

Spydeberg statlige mottak er etablert på ”Nybøle” i Spydeberg kommune. Mottaket har pr dato 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De har et skoletilbud og etter skoletid er de engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK