Starum - Beboerkontakt - kartlegging 50% engasjementstilling 6-12 mnd med mulighet for forlengelse

25.06.2015
Starum transittmottak for enslig mindreårige asylsøkere er under etablering. Mottaket ligger i Østre Toten kommune, og vil ha inntil 60 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Botiden i transittmottak er begrenset til 2-10 uker og det legges til rette for informasjonsprogram, enkel norskundervisning og fritidsaktiviteter. Mottaket har døgnbemanning og matservering.

Beboerkontakter har ansvar for den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene. I dette inngår veiledning av ungdommene i daglige oppgaver, være en trygg og voksen omsorgsperson, og være en rollemodell for norske regler, skikk og bruk. Stillingen inngår i barnefaglig team.

Du vil få spesielt ansvar for:
 • Å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • Kartleggingssamtaler og generell kartlegging av beboere (ihht UDI RS 2012-018)
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, representanter)
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Barnefaglig utdanning, fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere og skape tillitt hos ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du bør være over 20 år.

Og i tillegg har:
 • Evne til å skape den gode samtalen og mot til å ta den vanskelige
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
 
Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen kan kombineres med beboerkontakt i turnus
Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.starum@linkmottak.no  
KUN E-POST!

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato 13.07.15. Hvis du kan starte umiddelbart og jobbe en kortere periode (sommer) eller ikke kan begynne til oppstart er vi også interessert i søknaden din!

Søknadsfrist snarest
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK