Starum - Beboerkontakt 69 % stilling

23.09.2015
Starum transittmottak for enslig mindreårige asylsøkere har inntil 60 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år.

Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Botiden i transittmottak er begrenset til 2-10 uker og det legges til rette for informasjonsprogram, enkel norskundervisning og fritidsaktiviteter. Mottaket har døgnbemanning og matservering.
 
Link drifter i dag 10 mottak i Norge, seks av disse er mottak for enslig mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon.

Vi søker beboerkontakt i 69 % stilling.

Du vil få ansvar for:
 • Den daglige omsorgen for våre beboere.
 • Tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene.
 • Særkontaktansvar for enkelte.
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til.
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket, det kan være vekking, lære beboerne om hygiene, renhold, vask og stell av klær, oppgaver i kantine.
 • Å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes.
 • Å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter.
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner).
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, eller vdg. linje med idrett og friluftsliv, eller annenrelevant utdanning og eller arbeidserfaring.
 • Glad i å jobbe med ungdom
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge blir tillagt vekt.
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg har:
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen inngår i 2 skifts turnus med arbeid hver 2. helg
 
Mottaket er etablert gjennom et direktekjøp av UDI. Det innebærer at vi har en  driftsavtale til 13. januar 2016 som kan forlenges.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi krever også gode norskkunnskaper (nivå B1 eller tilsvarende), skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.
 
Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: leder.starum@linkmottak.no 
KUN SØKNADER PÅ E-POST

Kontaktperson: Thor Arne Hauge - 950 88 198
 
Søknadsfrist snarest mulig innen 26.september 2015.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK