Starum - Beboerkontakt natt 100% stilling (4 stillinger)

25.06.2015
Starum transittmottak for enslig mindreårige asylsøkere er under etablering. Mottaket ligger i Østre Toten kommune, og vil ha inntil 60 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Botiden i transittmottak er begrenset til 2-10 uker og det legges til rette for informasjonsprogram, enkel norskundervisning og fritidsaktiviteter. Mottaket har døgnbemanning og matservering.

Du vil få ansvar for:
 • Beboernes trygghet og sikkerhet om natten. Dette innebærer omsorg overfor beboere som trenger hjelp og støtte, samt å ivareta ro og orden på mottaket
 • Brannvakt/brannrutiner, sikkerhetsrutiner
 • Lettere renholds- og vedlikeholdsoppgaver
 • Forberede frokostservering og vekking om morgenen
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra EMA mottak, og annet arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende
 • Flerkulturell kompetanse og språkkompetanse
 • Et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis arabisk, Pashto, Dari, tigrinja,
 • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
 • Gyldig norsk førerkort klasse B.

Arbeidstid:
 • 100% stilling innebærer en arbeidstidsordning med  7 netter på/7 netter av og  arbeid 2. hver helg.
 • Det er våken vakt.
 • Arbeidstid fra kl 22:00 til kl 08:00

Mottaket vil ha en driftstid fra 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Det er viktig at du liker å jobbe med jobbe med ungdom og kan spille på lag med både beboere og kolleger. Det er også viktig at du er tydelig i voksenrollen og har gode kommunikasjonsevner.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Det bør være likevekt mellom kvinner og menn blant nattevaktene.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Skriftlig søknad med CV til: stillinger.starum@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ EPOST
 
Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato.
 
Søknadsfrist snarest
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK