Starum - Beboerkontakt natt 100% stilling (4 stillinger)

25.06.2015
Starum transittmottak for enslig mindreårige asylsøkere er under etablering. Mottaket ligger i Østre Toten kommune, og vil ha inntil 60 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Botiden i transittmottak er begrenset til 2-10 uker og det legges til rette for informasjonsprogram, enkel norskundervisning og fritidsaktiviteter. Mottaket har døgnbemanning og matservering.

Du vil få ansvar for:
 • Beboernes trygghet og sikkerhet om natten. Dette innebærer omsorg overfor beboere som trenger hjelp og støtte, samt å ivareta ro og orden på mottaket
 • Brannvakt/brannrutiner, sikkerhetsrutiner
 • Lettere renholds- og vedlikeholdsoppgaver
 • Forberede frokostservering og vekking om morgenen
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra EMA mottak, og annet arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende
 • Flerkulturell kompetanse og språkkompetanse
 • Et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis arabisk, Pashto, Dari, tigrinja,
 • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
 • Gyldig norsk førerkort klasse B.

Arbeidstid:
 • 100% stilling innebærer en arbeidstidsordning med  7 netter på/7 netter av og  arbeid 2. hver helg.
 • Det er våken vakt.
 • Arbeidstid fra kl 22:00 til kl 08:00

Mottaket vil ha en driftstid fra 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Det er viktig at du liker å jobbe med jobbe med ungdom og kan spille på lag med både beboere og kolleger. Det er også viktig at du er tydelig i voksenrollen og har gode kommunikasjonsevner.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Det bør være likevekt mellom kvinner og menn blant nattevaktene.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Skriftlig søknad med CV til: stillinger.starum@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ EPOST
 
Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato.
 
Søknadsfrist snarest
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK