Starum - Koordinator lokalsamfunnsarbeid 80% engasjementstilling 6-12 mnd med mulighet for forlengelse

24.06.2015
Starum transittmottak for enslig mindreårige asylsøkere er under etablering. Mottaket ligger i Østre Toten kommune, og vil ha inntil 60 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Botiden i transittmottak er begrenset til 2-10 uker og det legges til rette for informasjonsprogram, enkel norskundervisning og fritidsaktiviteter. Mottaket har døgnbemanning og matservering.

Du vil få ansvar for:
 • at arbeidet med aktiviteter for beboerne ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
 • at beboeraktiviteter planlegges, gjennomføres og evalueres.
 • etablere, koordinere og samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • at det arbeides nytenkende rundt det å involvere lokalsamfunnet i aktiviteter på mottaket og mottakets beboere i lokale aktiviteter.

Vi ønsker oss en person som:
 • har erfaring med aktiviteter for ungdom
 • har erfaring med å jobbe med mennesker i en presset livssituasjon
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • har evne til å planlegge og å gjennomføre etter planen.
 • kjenner Østre Toten og gjerne har erfaring fra lokale organisasjoner (idrett, musikk, politikk mm)
 • er en brobygger
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring eller utdanning innen idrett, friluftsliv, aktiviteter som engasjerer ungdom
 • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
 • Evne til å engasjere barn/ungdom
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen inngår i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg. 
Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.starum@linkmottak.no  
KUN E-POST!

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato 13.07.15. Hvis du kan starte umiddelbart og jobbe en kortere periode (sommer) eller ikke kan begynne til oppstart er vi også interessert i søknaden din!
 
Søknadsfrist snarest.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK