Toten - Barnefaglig medarbeider (vikariat)

24.08.2015
Toten mottak er et desentralisert, ordinært mottak med 150 plasser i Østre Toten kommune. Vårt kontor er i Lena sentrum og det er 7 ansatte som jobber her. Vi søker en ny kollega i et vikariat. Vikariatet kan bli langvarig.

Du vil få ansvar for:
 • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
 • Å planlegge og gjennomføre mottakets aktivitetstilbud, leksehjelp for barn og unge.
 • Å kartlegge og følge opp særskilte behov hos barn/familier når disse avdekkes
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, barnehage, skole, frivillige organisasjoner)
 • Daglige oppgaver og aktiviteter knyttet til øvrige beboere på mottaket.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Barnefaglig eller helse- eller sosialfaglig utdanning på høgskolenivå eller i utdanning på høgskolenivå
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningstjeneste, grunnskole)
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn
 • Førerkort klasse B

Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. (minimum nivå B1). Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, tigrinia, oromo, somalisk)

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.
Skriftlig søknad med CV til: leder.toten@linkmottak.no
Vil du spørre om noe, ring Britt Scharffenberg tlf: 459 02 427 eller 6116 2460

Søknadsfrist: snarest.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK