Toten - medarbeider barne og unge

22.08.2018
Toten statlige mottak er et desentralisert mottak beliggende i Østre Toten kommune. Vår flinke barne- og ungdomsansvarlige skal over i ny jobb og vi søker en erstatter. Stillingen er midlertidig og 100 %.

Du skal:
  • Legge til rette for at foreldre/foresatte kan ivareta sitt omsorgsansvar og at de involveres i planlegging og organiseringen av tilbudene for barn og unge.
  • Ha særkontaktansvar for de unge voksne ved mottaket.
  • Ha ansvar for at det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk.
  • Håndtere av antatt eller faktisk omsorgssvikt, håndtering ved mistanke om vold og misbruk, kontakt med barnevernet. Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn som oppholder seg i riket. Det vil si at barnevernet har samme ansvar for barn som oppholder seg i mottak, som for andre barn i kommunen. Mottaket har opplysningsplikt til barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 6 – 4.
  • Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos beboerne når disse avdekkes.
  • Også være beboerkontakt for beboere på mottaket med ordinære beboerkontaktoppgaver med den oppfølging og tilrettelegging av hverdagen som må til.
  • Medarbeider med ansvar for barn og unge har ansvar for å planlegge og organisere et daglig pedagogisk leketilbud i tråd med UDIs krav på dette punktet. Foreldre med barn i alderen 0-2 år skal ha et avlastningstilbud og barn fra 2 år til skolepliktig alder skal ha et daglig, pedagogisk leketilbud.
  • Legge til rette for at barn i skolepliktig alder kan ha et godt og variert fritidstilbud i tråd med deres interesser og forutsetninger.
  • Involvere deg i planleggingen og organiseringen av informasjonsprogrammet for barn/ungdom over 12 år. Det skal legges særlig vekt på at informasjonsarbeidet tilpasses aldersgruppen og kombineres med praktiske aktiviteter. Ungdom skal kunne påvirke tilbudet og innholdet.
  • Det skal drives et aktivt nettverksarbeid i lokalmiljøet i forhold til foreninger, kommunale etater og næringslivet med mål å involvere beboerne og deres barn i (fritids) aktiviteter i lokalmiljøet. 

For mer opplysninger, kontakt mottaksleder Britt Scharffenberg, 61 16 24 60 / 91 79 08 44. 

100 % stilling med tiltredelse snarest.

Søknaden sendes Toten statlige mottak, pb 203, 2851 Lena, eller på mail til leder.toten@linkmottak.no snarest.
Intervjuer og evt tilsetting vil skje fortløpende. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK