Toten - returrådgiver 100 % engasjementstilling 1. februar - 31. desember 2017

20.01.2017
Toten statlige mottak søker returrådgiver i 100% stilling

Returrådgiveren vil ha et særlig ansvar for å samtale med og følge opp personer som av ulike grunner ønsker informasjon om retur eller som ønsker å søke om assistert retur. Samtalene skal ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og skal ha som målsetting å gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes, søknadsprosesser og kontakt med UDI/IOM.

Du få ansvar for:
 
 • å gi informasjon om og samtale med beboere på mottaket om retur
 • å samarbeide og informere kolleger om temaet
 • legge til rette for formelle og uformelle samtaler
 • at beboerne får tilstrekkelig og god informasjon om temaet
 • samarbeide med eksterne instanser, IOM og UDI i første rekke.

Vi ønsker oss en person som:
 
 • har erfaring med å arbeide med mennesker i en vanskelig situasjon
 • har samtalekompetanse (MI eller andre samtaleteknikker)
 • har humoristisk sans, er utadvendt og ikke redd for å gå inn i vanskelige tema
 • liker mennesker og det å jobbe i et mangfoldig miljø og
 • er en brobygger

Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • fortrinnsvis sosialfaglig, pedagogisk eller annen relevant høyskoleutdanning
 • relevant erfaring kan kompensere for mindre utdanning
 • du må beherske norsk og engelsk og gjerne arabisk eller andre språk (ikke krav)
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale
 • Må påregne forskjøvet arbeidstid

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.toten@linkmottak.no  KUN SØKNADER PÅ E-POST, innen 27/1 2017.

Vi ønsker en person som kan starte 1. februar 2017, derfor vil intervjuer og tilsetting skje fortløpende.


  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK