Toten - returrådgiver 100 % engasjementstilling 1. februar - 31. desember 2017

20.01.2017
Toten statlige mottak søker returrådgiver i 100% stilling

Returrådgiveren vil ha et særlig ansvar for å samtale med og følge opp personer som av ulike grunner ønsker informasjon om retur eller som ønsker å søke om assistert retur. Samtalene skal ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og skal ha som målsetting å gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes, søknadsprosesser og kontakt med UDI/IOM.

Du få ansvar for:
 
 • å gi informasjon om og samtale med beboere på mottaket om retur
 • å samarbeide og informere kolleger om temaet
 • legge til rette for formelle og uformelle samtaler
 • at beboerne får tilstrekkelig og god informasjon om temaet
 • samarbeide med eksterne instanser, IOM og UDI i første rekke.

Vi ønsker oss en person som:
 
 • har erfaring med å arbeide med mennesker i en vanskelig situasjon
 • har samtalekompetanse (MI eller andre samtaleteknikker)
 • har humoristisk sans, er utadvendt og ikke redd for å gå inn i vanskelige tema
 • liker mennesker og det å jobbe i et mangfoldig miljø og
 • er en brobygger

Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • fortrinnsvis sosialfaglig, pedagogisk eller annen relevant høyskoleutdanning
 • relevant erfaring kan kompensere for mindre utdanning
 • du må beherske norsk og engelsk og gjerne arabisk eller andre språk (ikke krav)
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale
 • Må påregne forskjøvet arbeidstid

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.toten@linkmottak.no  KUN SØKNADER PÅ E-POST, innen 27/1 2017.

Vi ønsker en person som kan starte 1. februar 2017, derfor vil intervjuer og tilsetting skje fortløpende.


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK