Toten - Vikar økonomi og administrasjonsmedarbeider (60 % stilling)

07.09.2013
LINK har som mål er å skape en hverdag som gjør at den enkelte kan gjenerobre tidligere sosiale roller. Vi etterstreber en hverdag der det er trygge sosiale rammer for barn og voksne som bor i mottakets boliger. Som økonomi og administrasjonsmedarbeider skal du sikre at mottaket har gode rutiner og tilstrekkelige ressurser for nødvendig administrasjon og økonomistyring. Som ansatt er du en nøkkelperson i kontakten med lokale samarbeidspartnere, og mottaksleders nærmeste støttespiller og tilrettelegger for de økonomiske og administrative oppgavene.

Organisasjonsmessig plassering
Økonomi og administrasjonsmedarbeider tilsettes av daglig leder etter innstilling fra mottaksleder. Økonomi og administrasjonsmedarbeider er administrativt underlagt mottaksleder og rapporterer til denne. 
  
Ansvar og myndighet
De administrative rutinene skal ivareta en helhetlig flyt i mottaksdriften; fra beboers ankomst til avreise, mottakets økonomiforvalting, beboerøkonomi, refusjonskrav og ytelser etter søknad, rapporteringer og tilsyn, personaladministrasjon og arkiv, samt UDIs krav og regelverk og øvrige lover og forskrifter. Opplæring, veiledningsverktøy, UDIs rundskriv og regelverk, rutinebeskrivelser og gjeldende praksis på feltet og dataprogramvare (SESAM) er nødvendig dokumentasjon og utstyr som til enhver tid er tilgjengelig og skal anvendes.

Det er nødvendig for stillingen å delta på obligatoriske kurs og samlinger i regi av LINK eller UDI, og holde seg faglig oppdatert på UDIs systemer (SESAM), rundskriv og regelverk, og i forhold til flyktning- og asylsaksfeltet.
 
Kompetansekrav:
Min. 1 år økonomiutdanning. Førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper:
Det er viktig for oss at du er trygg på deg selv og en voksen rollemodell i forhold til beboerne, og at du har evne til å kommunisere med beboere og samarbeidspartnere.
 
Vi tilbyr en spennende stilling, gode kolleger, kurs og opplæring innen fagfeltet. Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.
 
Søknad med CV sendes på e-post til:
leder.toten@linkmottak.no

Søknadsfrist 21. september. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK