Tvedestrand - 4 nattevakter - 100% engasjementstilling 6-12 mnd med mulighet for forlengelse

25.06.2015
Tvedestrand statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere er et mottak under etablering med planlagt oppstart 29. juli. Mottaket søker 4 nattevakter i 100 % stilling.

Du vil få ansvar for:
 • Beboernes trygghet og sikkerhet om natten. Dette innebærer omsorg overfor beboere som trenger hjelp og støtte, samt å ivareta ro og orden på mottaket
 • Brannvakt/brannrutiner, sikkerhetsrutiner
 • Vekking om morgenen.
 • Lettere renholds- og vedlikeholdsoppgaver
   
Kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra EMA mottak, og annet arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende
 • Flerkulturell kompetanse og språkkompetanse
 • Gjerne et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis arabisk, Pashto, Dari, tigrinja,
 • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
 • Gyldig norsk førerkort klasse B.
   
Arbeidstid:
 • 100% stilling innebærer en arbeidstidsordning med  7 netter på og 7 netter av med arbeid 2. hver helg.
 • Det vil være en våken og en hvilende vakt.
 • Arbeidstid fra kl 22:00 til kl 08:00

Det er viktig at du liker å jobbe med jobbe med ungdom og kan spille på lag med både beboere og kolleger. Det er også viktig at du er tydelig i voksenrollen og har gode kommunikasjonsevner.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Det bør være likhet i antall kvinner og menn blant nattevaktene.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.tvedestrand@linkmottak.no

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende.
  
Søknadsfrist snarest – senest innen 03. juli 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK