Tvedestrand - Beboerkontakt 100%

30.06.2016
Tvedestrand mottak for enslige mindreårige asylsøkere søker beboerkontakt i fast 100% stilling

Link drifter i dag 20 mottak i Norge, 13 av disse er mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid. Tvedestrand mottak er lokalisert på Holt i Tvedestrand og har i dag ca 20 ansatte.

Du vil få ansvar for:
 • Den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktsansvar for enkelte.
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til.
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket. Det kan være vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, bistå med opplæring og hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
 • Å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes.
 • Å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Barnevernspedagog eller sosionom
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller videregående linje med idrett og friluftsliv, eller annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring som kan komme i betraktning
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom - gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Jobbe i team med 2 andre barnefaglige beboerkontakter
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale
 • 100% stilling
 • Stillingene inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg
 • Oppstart 01.09.2016

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi ønsker et mangfold i vårt arbeidsmiljø og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til mottaksleder Turid Sørensen 37 16 25 00

Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.tvedestrand@linkmottak.no

Søknadsfrist 24 juli 2016 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK