Tvedestrand - beboerkontakt 70%

22.04.2016
Tvedestrand mottak har ledig en 70%-stilling som beboerkontakt i vikariat ut 2016 med mulighet for forlengelse.

Link drifter i dag 20 mottak i Norge, 13 av disse er mottak for enslig mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid. Tvedestrand mottak er lokalisert på Holt i Tvedestrand og har i dag ca 20 ansatte.

Du vil få ansvar for:
 • den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktansvar for enkelte.
 • å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket. Det kan være vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, bistå med opplæring og hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
 • å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, eller videregående linje med idrett og friluftsliv eller annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg:
 • godt humør
 • ønske om å jobbe i et mangfoldig miljø
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (gjerne dari eller pashto)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Jobbe i team med 2 andre barnefaglige beboerkontakter
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht traiffavtale
 • 70% stilling vikariat ut 2016 med mulighet for forlengelse
 • Stillingen inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg
 • Tiltredelse snarest

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi ønsker et mangfold i vårt arbeidsmiljø og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til mottaksleder Turid Sørensen 37 16 25 00

Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.tvedestrand@linkmottak.no

Søknadsfrist 10. mai
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK