Tvedestrand - beboerkontakt faglært og ufaglært 9 stillinger i 6,0 årsverk - engasjementstillinger 6-12 mnd med mulighet for forlengelse

25.06.2015
Tvedestrand statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere er et mottak under etablering med planlagt oppstart 29. juli. Mottaket søker 9 beboerkontakter med både faglært og ufaglært bakgrunn i ulike stillingsbrøker som til samnmen gir 6,0 årsverk.

Du vil få ansvar for:
 • Den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktansvar for enkelte.
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket, det kan være vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, bistå med opplæring og hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
 • Å observere,  kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • Å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, eller vdg. linje med idrett og friluftsliv, eller annen  relevant utdanning og eller arbeidserfaring.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge blir tillagt vekt.
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
   
Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Gjerne et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)
   
Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
   
Lønn ihht tariffavtale.

Ulike stillingsbrøker fra ca. 20% til ca. 100% stilling.

Alle stillingene inngår i 2 skifts turnus med arbeid hver 2. eller 3. helg.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.tvedestrand@linkmottak.no

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger kunne skje fortløpende.
 
Søknadsfrist snarest – senest innen 03. juli
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK