Tvedestrand - Informasjonsmedarbeider 60 % stilling

03.11.2015
Tvedestrand EMA mottak har ledig stilling som informasjonsmedarbeider .

Tvedestrand mottak er etablert på det som tidligere var Holt aldershjem, og har siden blitt benyttet som både pensjonat og hotel. Mottaket har inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De har et skoletilbud og etter skoletid er de engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon.

Vi søker informasjonsmedarbeider i 60 % stilling (med mulighet for 100 % på sikt)

Du vil få ansvar for:
 • Planlegging og gjennomføring av mottakets informasjonsprogram for barn og unge.
 • Leksehjelp og skoleaktiviteter i tråd med UDIs krav.
 • Å følge opp ungdommenes skolegang, og koordinere samarbeidet med skolen og voksenopplæringen.
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket.
 • Gjennomføre daglige oppgaver og aktiviteter.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom
 • Evne til å engasjere barn/ungdom
 • Førerkort klasse B

Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
 • Forskjøvet arbeidstid på en kveld i uken må påregnes.

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn i henhold til tariffavtale

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Skriftlig søknad med CV til: leder.tvedestrand@linkmottak.no

For spørsmål – kontakt mottaksleder, Turid Sørensen på telefon; 401 65 202
 
Søknadsfrist: 15. november 2015 - tiltredelse snarest.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK