Tvedestrand - Informasjonsmedarbeider 60 % stilling

03.11.2015
Tvedestrand EMA mottak har ledig stilling som informasjonsmedarbeider .

Tvedestrand mottak er etablert på det som tidligere var Holt aldershjem, og har siden blitt benyttet som både pensjonat og hotel. Mottaket har inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De har et skoletilbud og etter skoletid er de engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon.

Vi søker informasjonsmedarbeider i 60 % stilling (med mulighet for 100 % på sikt)

Du vil få ansvar for:
 • Planlegging og gjennomføring av mottakets informasjonsprogram for barn og unge.
 • Leksehjelp og skoleaktiviteter i tråd med UDIs krav.
 • Å følge opp ungdommenes skolegang, og koordinere samarbeidet med skolen og voksenopplæringen.
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket.
 • Gjennomføre daglige oppgaver og aktiviteter.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom
 • Evne til å engasjere barn/ungdom
 • Førerkort klasse B

Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
 • Forskjøvet arbeidstid på en kveld i uken må påregnes.

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn i henhold til tariffavtale

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Skriftlig søknad med CV til: leder.tvedestrand@linkmottak.no

For spørsmål – kontakt mottaksleder, Turid Sørensen på telefon; 401 65 202
 
Søknadsfrist: 15. november 2015 - tiltredelse snarest.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK