Tvedestrand - renholdsmedarbeider 40 % stilling engasjementstilling 6-12 mnd med mulighet for forlengelse

25.06.2015
Tvedestrand statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere er et mottak under etablering med planlagt oppstart 29. juli. Mottaket søker renholdsmedarbeider i 40 % stilling. Stillingen kan kombineres med vaktmester i 50 % stilling.

Renholdsmedarbeider har ansvar for renhold av fellesarealer, å veilede og engasjere beboerne i deres renholdsoppgaver og påse at det er tilstrekkelig og tilgjengelig utstyr til daglig/ukentlig renhold.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid
 
Vi søker personer som er gode til å spille på lag og som «får ting gjort», som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Vi krever at du snakker godt norsk.

Lønn ihht tariffavtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.tvedestrand@linkmottak.no 

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger kunne skje fortløpende.
 
Søknadsfrist snarest – senest innen 03. juli 2015
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK