Tvedestrand - renholdsmedarbeider 40 % stilling engasjementstilling 6-12 mnd med mulighet for forlengelse

25.06.2015
Tvedestrand statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere er et mottak under etablering med planlagt oppstart 29. juli. Mottaket søker renholdsmedarbeider i 40 % stilling. Stillingen kan kombineres med vaktmester i 50 % stilling.

Renholdsmedarbeider har ansvar for renhold av fellesarealer, å veilede og engasjere beboerne i deres renholdsoppgaver og påse at det er tilstrekkelig og tilgjengelig utstyr til daglig/ukentlig renhold.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid
 
Vi søker personer som er gode til å spille på lag og som «får ting gjort», som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Vi krever at du snakker godt norsk.

Lønn ihht tariffavtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.tvedestrand@linkmottak.no 

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger kunne skje fortløpende.
 
Søknadsfrist snarest – senest innen 03. juli 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK