VESTNES - BEBOERKONTAKT MED ANSVAR FOR BARN/UNGE OG AKTIVITET

25.04.2013
Vestnes mottak ble etablert i februar 2010. Det er et sentralisert mottak på Åslia med noen boenheter andre steder i kommunen. Mottaket har et godt informasjons- og aktivitetstilbud for voksne og barn og har funnet sin plass i lokalsamfunnet. Vi har som mål å hjelpe den enkelte beboer/familie til et selvstendig liv i Norge enten de er her kort tid og skal returnere til hjemlandet eller de skal bosette seg i Norge.

100% fast stilling som beboerkontakt med ansvar for barn/unge og aktivitet 

Du vil få ansvar for:
 • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
 • Å planlegge og legge til rette for mottakets aktivitetstilbud, leksehjelp og informasjonsprogram for barn og unge og delta i aktiviteter.
 • Å kartlegge og følge opp særskilte behov hos barn når disse avdekkes
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 • Daglige oppgaver og aktiviteter knyttet til øvrige beboere p�� mottaket.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • minimum to-årig barnefaglig eller helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå.
 • erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningstjeneste, grunnskole)
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å engasjere barn
 • førerkort klasse B
Og i tillegg har:
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig? Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, russisk, somalisk)
Da kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: elina@linkmottak.no
Søknaden kan også sendes i posten eller leveres til Vestnes mottak v/ Elina Tomren, Åslia, 6390 Vestnes
Vil du spørre om noe, ring Elina tlf: 711 80 836/413 70 308

Søknadsfrist: 10. Mai 2013
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK