Vestnes - Beboerkontakt med ansvar for barn, unge og aktivitet

19.06.2014
100% fast stilling som beboerkontakt med ansvar for barn, unge og aktivitet på Vestnes mottak. Vestnes mottak ble etablert i februar 2010 med flest beboere på Åslia men med noen boenheter andre steder i kommunen også. Mottaket har et godt informasjons- og aktivitetstilbud for voksne og barn, og har funnet sin plass i lokalsamfunnet. Vi har som mål å hjelpe den enkelte beboer/familie til et selvstendig liv i Norge enten de er her kort tid og skal returnere til hjemlandet eller de skal bosette seg i Norge.

Du vil få ansvar for:
 • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
 • Å planlegge og legge til rette for mottakets aktivitetstilbud, leksehjelp og informasjonsprogram for barn og unge og delta i aktiviteter.
 • Å kartlegge og følge opp særskilte behov hos barn når disse avdekkes
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 • Daglige oppgaver og aktiviteter knyttet til øvrige beboere på mottaket.
 • Bossetingsarbeid i form av informasjon til beboere og kontakt med bosettingskommuner.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • minimum to-årig barnefaglig eller helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå.
 • erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningstjeneste, grunnskole)
 • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn
 • førerkort klasse B

Og i tillegg har:
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig? Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, russisk, somalisk)
Da kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: leder.vestnes@linkmottak.no

Søknaden kan også sendes i posten eller leveres til Vestnes mottak v/ Trude Flusund, Åslia, 6390 Vestnes
Vil du spørre om noe, ring Trude tlf: 711 80 836/488 55 522

Søknadsfrist: 5.juli 2014
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK