Vestnes - Drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester)

04.12.2013
Vestnes mottak har ledig stilling som drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester) i 100 % stilling. Hovedoppgavene i stillingen er ansvar for vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet.

Våre forventninger:
  • Ha ansvar for at boliger og felles områder (kjøkken, oppholdsrom, aktivitetsrom, kontorer) er god stand
  • Å gjøre utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket, innkjøp av nødvendig materiell, transport og lager.
  • Holde uteområdene i orden og sørge for at beboere håndterer søppel og renhold av fellesområder.
  • Engasjere beboerne på mottaket i oppgaver som de naturlig kan ta del i ute og inne.
  • Ha ansvar for oppfølging av brannvernrutiner og varslingssystemer, risikoanalyser i forhold til brann.
     
Personlige egenskaper:
Vi søker en person som er løsningsorientert og som «får ting gjort». Det er viktig at du er omgjengelig og allsidig, praktisk anlagt og har erfaring fra lignende arbeid. Vi vil vektlegge praktisk erfaring og personlig egnethet.  Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B. 

Vi tilbyr en variert hverdag og flerkulturelt arbeidsmiljø. Lønn i hht tariff.
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Søknad med CV sendes på epost til elina@linkmottak.no eller til Vestnes statlige mottak, Åslia, 6390 Vestnes.

Søknadsfrist 12.desember. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK