Vestnes - Ferievikarer

10.03.2014
Grunnet ferieavvikling ved Vestnes statlige mottak ønsker vi nå å søke etter en eller flere ferievikarer som kan dekke vårt behov for ekstravakter når det faste personalet avvikler sin ferie, fra april til medio august. Vi oppfordrer studenter til å søke. Du må være over 18 år og helst ha førerkort.

Du vil få ansvar for:
 • Motivere og aktivere beboere i det daglige
 • Bidra positivt i hverdagen til andre mennesker
 • Planlegge, organisere og evaluere aktiviteter i vår og sommer-halvåret for voksne og barn.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Førerkort B
 • Migrasjon og flerkulturell kompetanse.
 • Kan arbeide strukturert med god gjennomføringsevne
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning, men vi vil også vektlegge annen språkkompetanse

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
 
Vestnes statlig mottak ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på feriejobb. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse snarest.
 
For mer informasjon kan mottaksleder Elina Tomren kontaktes på tlf. 71 18 08 36
 
Skriftlig søknad med CV til: elina@linkmottak.no    
Søknaden kan også sendes per post til Vestnes mottak v/ Elina, Åslia, 6390 Vestnes.
 
Søknadsfrist: 18. mars 2014. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK