Vestnes - Informasjonsmedarbeider

26.07.2013
Stillingen innebærer ansvar for et informasjonsprogram som styrker barn og voksnes forståelse av det norske samfunnet, kultur, lover, plikter og rettigheter, deres trivsel og mestringsevne. Dette innebærer at du er i stand til å bruke et mangfold av pedagogiske verktøy og informasjonskilder som grunnlag for undervisningen og har evne til å engasjere.

Arbeidsoppgaver:
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere informasjonsprogram for beboerne i mottak, inkludert tilrettelagt informasjon til barn og unge i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • Ta initiativ til og være pådriver i samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere (lag, foreninger, kommunen osv.)
 • Involvere og engasjere kolleger og beboere i mottakets informasjonstilbud
 • Det er nødvendig for stillingen å holde seg oppdatert på flyktning- og asylsaksfeltet.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk bakgrunn eller tilsvarende.
 • Kan arbeide strukturert med god planleggings- og gjennomføringsevne.
 • Erfaring med å jobbe med mennesker i en presset livssituasjon.
 • Gjerne erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningstjeneste, grunnskole).
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning, men vi vil også vektlegge annen språkkompetanse
Personlige egenskaper:
 • God til å omgås mennesker, uredd og trives i et flerkulturelt miljø.
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet. 
Vestnes statlig mottak ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men noe forskjøvet arbeidstid må påregnes.
Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse 1.oktober eller snarest.
 
For mer informasjon kan mottaksleder Elina Tomren kontaktes på tlf. 71 18 08 36
 
Skriftlig søknad med CV til: elina@linkmottak.no Søknaden kan også sendes per post til
Vestnes mottak v/ Elina Tomren, Åslia, 6390 Vestnes.
 
Søknadsfrist: 1. august 2013
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK