Vestnes - Informasjonsmedarbeider

05.03.2014
80 % fast stilling. Stillingen innebærer ansvar for et informasjonsprogram som styrker barn og voksnes forståelse av det norske samfunnet, kultur, lover, plikter og rettigheter, deres trivsel og mestringsevne. Dette innebærer at du er i stand til å bruke et mangfold av pedagogiske verktøy og informasjonskilder som grunnlag for undervisningen og har evne til å engasjere.

Du vil få ansvar for:
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere informasjonsprogram for beboerne i mottak i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • Ta initiativ til og være pådriver i samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere (lag, foreninger, kommunen osv.)
 • Involvere og engasjere kolleger og beboere i mottakets informasjonstilbud
 • å holde deg oppdatert på flyktning- og asylsaksfeltet.
 • daglige oppgaver og aktiviteter på mottaket.
  
 Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende kompetanse
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet
 • Migrasjon og flerkulturell kompetanse.
 • Kan arbeide strukturert med god planleggings- og gjennomføringsevne.
 • Gjerne erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, flyktningetjeneste, grunnskole, SFO).
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning, men vi vil også vektlegge annen språkkompetanse

Personlige egenskaper:
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
 • evne til å beholde roen i pressede situasjoner.

Vestnes statlig mottak ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse snarest.
 
For mer informasjon kan mottaksleder Elina Tomren kontaktes på tlf. 71 18 08 36
 
Skriftlig søknad med CV til: elina@linkmottak.no    
Søknaden kan også sendes per post til Vestnes mottak v/ Elina, Åslia, 6390 Vestnes.
 
Søknadsfrist: 20. mars 2014. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK