Vestnes - Mottaksleder

15.05.2014
Ledig stilling som mottaksleder ved Vestnes statlige mottak. Vi søker en person med gode lederegenskaper, som er glad i mennesker og som vil være med å forme hverdagen til mennesker som er nye i Norge. Du bør ha høyere utdanning og ledererfaring med personalansvar.

Vestnes statlig mottak har vært i drift siden 2010. Asylsøkerne som bor på mottaket er voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket har i dag 174 plasser. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder. Mottaket har til sammen 6 årsverk.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge.
 
Du vil få ansvar for:
 
 • daglig drift, administrasjon og personalledelse
 • kontakt med offentlige myndigheter og nærmiljøet til mottaket
 • at mottaket driftes i henhold til UDIs krav til drift
 • mottakets årsplaner, budsjett og økonomi

Personlige egenskaper:
 
 • Trygg og tydelig i rollen som leder
 • Diplomatisk og løsningsorientert.
 • Forståelse og respekt for ulike kulturer
 • Kunne takle utfordringer og konflikter.

Vi tilbyr:
 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Et flerkulturelt miljø!
 • Lønn etter avtale
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

For mer informasjon om lederstillingen kan daglig leder Hallstein Saunes kontaktes på tlf. 488 98 548.
 
Skriftlig søknad med skannede kopier av attester og vitnemål og CV sendes til: hallstein@linkmottak.no
 
Søknadsfrist: 01.juni 2014
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK