Volda EMA mottak - Beboerkontakt 5,5 stillinger

23.09.2015
Volda statlige mottak, avdeling for enslig mindreårige asylsøkere - planlagt oppstart 23. oktober 2015

Beboerkontakt – høgskole, faglært og ufaglært, til sammen ca 5,5 årsverk (8-10 engasjementstillinger 6-12 mnd med mulighet for forlengelse)

Beboerkontaktene er de nærmeste til å ivareta den daglige omsorgen for beboerne og opptre i foresatte-rollen. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene med særkontaktansvar for enkelte.
 
Du vil få ansvar for:
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket, det kan være vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, bistå med opplæring og hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
 • Å observere, å kartlegge og å følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • Å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • høgskole innen barnevern, sosialt arbeid eller sykepleie for høyskolebasert stilling
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, eller vdg. linje med idrett og friluftsliv for faglært stilling 
 • annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring for ufaglært stilling
 • erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • gode samarbeidsevner og evne til �� engasjere ungdom
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg har:
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. dari, pashto, tigrinja, somalisk, arabisk)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn iht tariffavtale

Ulike stillingsbrøker fra ca 20% til 100% stilling.

Alle stillingene inngår i 2 skifts turnus (dag- og kveldsvakter) med arbeid hver 2. eller 3. helg.
 
Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.volda@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 1. oktober 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK