Volda EMA mottak - Beboerkontakt natt 4 stillinger

23.09.2015
Volda statlige mottak, avdeling for enslig mindreårige asylsøkere - planlagt oppstart 23. okober 2015

Beboerkontakt natt (Nattevakter) i 4 stillinger hver 100% engasjementstilling i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse
 
Du vil få ansvar for:
 • beboernes trygghet og sikkerhet om natten.
 • omsorg overfor beboere som trenger hjelp og støtte
 • ivareta ro og orden på mottaket
 • brannvakt/brannrutiner og sikkerhetsrutiner
 • lettere renholds- og vedlikeholdsoppgaver
 • forberede frokost og vekking om morgenen
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • erfaring fra EMA mottak, og annet arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende
 • flerkulturell kompetanse og språkkompetanse
 • et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis, pashto, dari, tigrinja, arabisk
 • norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
 • gyldig norsk førerkort klasse B.

Arbeidstid:
 • Arbeidstid fra kl 22:00 til kl 08:00
 • 100% stilling innebærer en arbeidstidsordning med 7 netter på/7 netter av og arbeid 2. hver helg.
 • Det er våken vakt.

Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Det er viktig at du liker å jobbe med jobbe med ungdom og kan spille på lag med både beboere og kolleger. Det er også viktig at du er tydelig i voksenrollen og har gode kommunikasjonsevner.  Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Det bør være likevekt mellom kvinner og menn blant nattevaktene.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Dette skal du søke om etter evt. tilsetting.

Vi krever også gode norskkunnskaper (nivå B1 eller tilsvarende), skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.volda@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 1. oktober 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK