Volda EMA mottak - drift og boligoppfølging (vaktmester) 50 % stilling

23.09.2015
Volda statlige mottak, avdeling for enslig mindreårige asylsøkere - planlagt oppstart 23.oktober 2015

Drift- og boligoppfølging (vaktmester) 50 % engasjementstilling i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Hovedoppgavene til vaktmester er ansvar for vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet/HMS. Dette innebærer at eiendommen/boligenhetene skal holdes i god stand, at du gjør enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket og at uteområdene holdes i orden. Det er viktig å engasjere ungdommene i oppgaver som de naturlig kan ta del i både ute og inne og arrangere «dugnader» når større jobber skal gjøres vår og høst.
 
Vaktmester er ansvarlig for oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester
  • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold
  • Brannvernkurs og/eller erfaring fra drift av slike systemer
  • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende.
 
Vi søker personer som er gode til å spille på lag og som «får ting gjort», som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Vi krever at du snakker godt norsk.

Lønn ihht tariffavtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.volda@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 1. oktober 2015
 
�� 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK