Volda EMA mottak - tilkallingsvikarer

23.09.2015
Volda statlige mottak, avdeling for enslig mindreårige asylsøkere - planlagt oppstart 23. oktober 2015

Av erfaring vet vi at det vil være et stort behov for å knytte til oss medarbeidere som kan ta ekstravakter eller være vikar. Ofte er dette behov som krever mulighet for å steppe inn på kort varsel. I oppstartsfasen trenger vi folk som vil jobbe;
  • Dag og kveldsvakter
  • Nattevakter
  • Drift og renhold

Kvalifikasjonskrav som for beboerkontakter.

Oppgaver:
  • omsorg for våre beboere
  • å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
  • daglige rutiner og gjøremål på mottaket
  • følge opp fritidsaktiviteter
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gjerne førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.volda@linkmottak.no  
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 1. oktober 2015
 
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK