Volda EMA mottak - tilkallingsvikarer

23.09.2015
Volda statlige mottak, avdeling for enslig mindreårige asylsøkere - planlagt oppstart 23. oktober 2015

Av erfaring vet vi at det vil være et stort behov for å knytte til oss medarbeidere som kan ta ekstravakter eller være vikar. Ofte er dette behov som krever mulighet for å steppe inn på kort varsel. I oppstartsfasen trenger vi folk som vil jobbe;
  • Dag og kveldsvakter
  • Nattevakter
  • Drift og renhold

Kvalifikasjonskrav som for beboerkontakter.

Oppgaver:
  • omsorg for våre beboere
  • å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
  • daglige rutiner og gjøremål på mottaket
  • følge opp fritidsaktiviteter
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gjerne førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.volda@linkmottak.no  
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 1. oktober 2015
 
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK