Volsdalen - barnefaglig medarbeider 100% stilling

10.03.2016
Volsdalen statlig mottak i Ålesund etableres 1. mai. I den forbindelse søkes en barnefaglig medarbeider i 100% stilling

Volsdalen mottak er et ordinært mottak for voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket vil ha totalt 240 plasser. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder. Mottaket har til sammen 7 årsverk.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge.


Du vil få ansvar for:
 • at det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • å planlegge og gjennomføre mottakets aktivitetstilbud, informasjonsprogram og leksehjelp for barn og unge
 • å kartlegge og følge opp særskilte behov hos barn/familier når disse avdekkes
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, barnehage, skole, frivillige organisasjoner)
 • daglige oppgaver og aktiviteter knyttet til øvrige beboere på mottaket (resepsjon, oppfølging i bolig, ankomster)

Ønskede kvalifikasjoner:
 • barnefaglig eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå eller i utdanning på høyskolenivå
 • erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • erfaring fra offentlige etater (eks. NAV, barnevern, flyktningetjeneste, grunnskole, SFO)
 • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn
 • førerkort klasse B

Og i tillegg:
 • ha godt humør
 • like å jobbe i et mangfoldig miljø og ha det travelt
 • ha evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig (minimum nivå B1 norsk). Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, tigrinja, oromo, somalisk, dari, pashto)

LINK ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Alle stillingene inngår i bakvaktordning. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktperson Katrine Rennan, 922 81 772
 
Skriftlig søknad med CV til: volsdalen@linkmottak.no    

Søknadsfrist 28. mars 2016


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK