Volsdalen - beboerkontakter

10.03.2016
Volsdalen statlige mottak i Ålesund søker beboerkontakter til to stillinger, 50% og 100%

Volsdalen statlig mottak etableres 1. mai 2016. Mottaket er et ordinært mottak for voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket vil ha totalt 240 plasser. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder.
                                                                                              
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og det norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.

Mottaksdriften følger UDI krav til drift og oppgaveløsning (se udiregelverk.no) og beboerkontaktene deler mange oppgaver. Daglige rutiner med ankomster og avreiser, klargjøring av rom, oppfølging av vask og boveiledning. Informasjon og samtaler med beboere i form av ankomstinformasjon, kartleggingssamtaler, bosetting og retursamtaler/veiledning. Våre mottak etablerer et utstrakt samarbeid på mange områder med eksterne samarbeidspartnere, både frivillige lag og organisasjoner for fritidsaktiviteter og arrangementer og offentlige etater i forhold til deres tjenesteområder. Det er viktig å være snarrådig og løsningsorientert og være en brobygger som både skaper og utvikler gode relasjoner mellom kollegaer, beboere og lokalsamfunnet.


Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • arbeidserfaring innen et bredt spekter av bransjer; undervisning, omsorg, service, produksjon
 • erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv
 • videregående utdanning eller fagutdanning/fagbrev
 • kunne jobbe strukturert, effektivt og selvstendig
 • gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)

Og i tillegg har:
 
 • lokal tilknytning og relasjoner innen idrett/organisasjonsliv
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø

Vi tilbyr:
 
 • et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • en mulighet til å skape noe unikt
 • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • lønn i henhold til tariffavtale

LINK ønsker mangfold i sine personalgrupper og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Alle stillingene inngår i bakvaktordning. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Katrine Rennan, 922 81 772
 
Skriftlig søknad med CV til: volsdalen@linkmottak.no    

Søknadsfrist 28. mars 2016
 

  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK