Volsdalen - bo- og administrasjonsmedarbeider 100% stilling

10.03.2016
Volsdalen statlige mottak i Ålesund søker bo- og administrasjonsmedarbeider i 100% stilling

Volsdalen statlig mottak etableres 1. mai 2016. Mottaket er et ordinært mottak for voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket vil ha totalt 240 plasser. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder. Mottaket vil ha til sammen 7 årsverk.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge.

Du vil få ansvar for:
 • Mottakets økonomistyring i SESAM, utbetalinger, refusjoner, faktura, månedsoppgjør
 • Å være mottaksleders nærmeste støttespiller og tilrettelegger for de økonomiske og administrative oppgavene
 • Å sørge for at mottaket har gode rutiner for administrasjon og økonomistyring
 • Beboerregistrering/-logistikk, arkiv og dokumentasjon
 • Å se løsninger i de daglige utfordringene
 • Å være en brobygger som både skaper og utvikler gode relasjoner mellom kolleger, beboere og lokalsamfunnet

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Minimum ettårig utdanning innenfor økonomi/regnskap
 • Kunne jobbe strukturert, effektivt og selvstendig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og godt humør

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale

LINK ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Alle stillingene inngår i bakvaktordning. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Katrine Rennan, 922 81 772
 
Skriftlig søknad med CV til: volsdalen@linkmottak.no    

Søknadsfrist 28. mars 2016
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK