Volsdalen - informasjonsmedarbeider 100% stilling

10.03.2016
Volsdalen statlige mottak i Ålesund søker informasjonsmedarbeider i 100 % stilling

Volsdalen statlig mottak etableres 1. mai 2016. Mottaket er et ordinært mottak for voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket vil ha totalt 240 plasser. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder. Mottaket vil ha til sammen 7 årsverk.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge.

Stillingen som informasjonsmedarbeider innebærer ansvar for et informasjonsprogram som styrker de voksnes forståelse av det norske samfunnet, kultur, lover, plikter og rettigheter, deres trivsel og mestringsevne. Dette innebærer at du er i stand til å bruke et mangfold av pedagogiske verktøy og informasjonskilder som grunnlag for undervisningen og har evne til å engasjere. Det er et eget informasjonsprogram for barn.

Du vil få ansvar for:
 • å planlegge, gjennomføre og evaluere informasjonsprogram for beboerne i mottak i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • å ta initiativ til og være pådriver i samarbeidet med beboerne, beboermedvirkning på ulike arenaer på mottaket
 • å ta initiativ til og være pådriver i samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere, offentlige etater og frivillige lag og foreninger
 • intern informasjon
 • å holde deg oppdatert på flyktning- og asylsaksfeltet
 • daglige oppgaver og aktiviteter på mottaket

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende kompetanse
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid eller kursvirksomhet
 • Migrasjon og flerkulturell kompetanse
 • Gjerne erfaring fra offentlige etater (eks. NAV, flyktningetjeneste, grunnskole, SFO)
 • God norsk muntlig og skriftlgi fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning, men vi vil også vektlegge annen språkkompetanse

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner

LINK ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Alle stillingene inngår i bakvaktordning. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Katrine Rennan, 922 81 772
 
Skriftlig søknad med CV til: volsdalen@linkmottak.no    

Søknadsfrist 28. mars 2016


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK