Volsdalen - mottaksleder 100% stilling

10.03.2016
Volsdalen statlige mottak i Ålesund søker en person med gode lederegenskaper, som er glad i mennesker og som vil være med å forme hverdagen til mennesker som er nye i Norge

Volsdalen statlig mottak etableres 1. mai 2016. Mottaket er et ordinært mottak for voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket vil ha totalt 240 plasser. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder. Mottaket har til sammen 7 årsverk.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge.
 
Du vil få ansvar for:
 • daglig drift av mottaket, administrasjon og personalledelse
 • mottakets årsplaner, rapportering, budsjett og økonomi
 • at mottaket driftes i henhold til UDIs krav til drift
 • kontakt med offentlige myndigheter og nærmiljøet til mottaket

Personlige egenskaper:
 • Trygg og tydelig i rollen som leder
 • Diplomatisk og løsningsorientert
 • Forståelse og respekt for ulike kulturer
 • Kunne takle utfordringer og konflikter

Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Et flerkulturelt miljø
 • Lønn etter avtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.
Kontaktperson Katrine Rennan, 922 81 772.
 
Skriftlig søknad med CV og skannede kopier av attester og vitnemål sendes til: volsdalen@linkmottak.no    
 
Søknadsfrist: 28. mars 2016
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK