Volsdalen og Ålesund mottak - frivillighetskoordinator

10.08.2016
Vi søker 1 medarbeider i 50 % engasjementstilling 1. september – 31. desember 2016 ved Volsdalen mottak og Ålesund mottak

UDI har som målsetting å styrke det frivillige arbeidet for asylsøkere som bor i mottak.

Frivillighetskoordinator er en ny, midlertidig stilling som skal jobbe for å koordinere og målrette det frivillige arbeidet i Ålesund kommune knyttet til både Volsdalen mottak drevet av Link og Ålesund mottak drevet av Hero. Koordinatoren skal arbeide for å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt og systematisere samarbeidet mellom mottakene, frivillig sektor, lokalt næringsliv og kommunen. Videre skal frivillighetskoordinatoren bidra til å legge til rette for flere aktiviteter i regi av frivillige for mottaksbeboere ut over krav i UDIs RS 2008-054.

Hvis du allerede er engasjert i det lokale organisasjonslivet i Ålesund kommune og har ideer du gjerne vil prøve ut kan dette være muligheten!


Frivillighetskoordinator vil få ansvar for:
 • å samordne, koordinere og målrette det frivillige arbeidet mot de behovene som finnes på det enkelte mottak
 • å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt og systematisere samarbeidet mellom mottakene, frivillig sektor, lokalt næringsliv og kommunen. Videre skal frivillighetskoordinatoren bidra til å legge til rette for flere aktiviteter i regi av frivillige for mottaksbeboere ut over krav i RS 2008-054
 • å legge til rette for frivillige aktiviteter til både voksne og barn på mottakene. Det omfatter blant annet å etablere kontakt med frivillige organisasjoner spesielt rettet mot asylsøkere, etablere lokale samarbeidskontrakter, tilpasse aktiviteter til beboerne, rekruttere og koordinere egne aktiviteter, stimulere beboerne til deltakelse i frivillige aktiviteter mv. Listen over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende.
 • Det skal rapporteres kontinuerlig til UDI ved Regionkontor Vest.

Andre arbeidsoppgaver:
 • Inkludere og samarbeide med personalgruppene på Volsdalen mottak og Ålesund mottak
 • Bidra med kompetanse på frivillig sektor tilbake til mottakene
 • Samarbeid med UDIs regionkontor og andre frivillighetskoordinatorer
 • Delta på møter og samlinger initiert av UDI
 • Andre oppgaver kan gis av UDI i egen bestilling til koordinatoren

Krav til kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse på høyskolenivå eller tilsvarende
 • Alternativt videregående linje med idrett og friluftsliv eller annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere og inkludere
 • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)
 • Lokalkunnskap

Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale, 50% stilling, 4 mnd engasjement
 • Aktiviteter, møter på kveldstid må påregnes
 • Arbeidssted Volsdalen statlige mottak og Ålesund statlige mottak

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV til Volsdalen statlige mottak.

Vi ønsker kun søknader på e-post til volsdalen@linkmottak.no

Kontaktperson: mottaksleder Volsdalen mottak Peter Vonstad 45 95 86 81

Søknadsfrist: SNAREST, senest 22. august 2016.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK