Volsdalen og Ålesund mottak - frivillighetskoordinator

10.08.2016
Vi søker 1 medarbeider i 50 % engasjementstilling 1. september – 31. desember 2016 ved Volsdalen mottak og Ålesund mottak

UDI har som målsetting å styrke det frivillige arbeidet for asylsøkere som bor i mottak.

Frivillighetskoordinator er en ny, midlertidig stilling som skal jobbe for å koordinere og målrette det frivillige arbeidet i Ålesund kommune knyttet til både Volsdalen mottak drevet av Link og Ålesund mottak drevet av Hero. Koordinatoren skal arbeide for å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt og systematisere samarbeidet mellom mottakene, frivillig sektor, lokalt næringsliv og kommunen. Videre skal frivillighetskoordinatoren bidra til å legge til rette for flere aktiviteter i regi av frivillige for mottaksbeboere ut over krav i UDIs RS 2008-054.

Hvis du allerede er engasjert i det lokale organisasjonslivet i Ålesund kommune og har ideer du gjerne vil prøve ut kan dette være muligheten!


Frivillighetskoordinator vil få ansvar for:
 • å samordne, koordinere og målrette det frivillige arbeidet mot de behovene som finnes på det enkelte mottak
 • å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt og systematisere samarbeidet mellom mottakene, frivillig sektor, lokalt næringsliv og kommunen. Videre skal frivillighetskoordinatoren bidra til å legge til rette for flere aktiviteter i regi av frivillige for mottaksbeboere ut over krav i RS 2008-054
 • å legge til rette for frivillige aktiviteter til både voksne og barn på mottakene. Det omfatter blant annet å etablere kontakt med frivillige organisasjoner spesielt rettet mot asylsøkere, etablere lokale samarbeidskontrakter, tilpasse aktiviteter til beboerne, rekruttere og koordinere egne aktiviteter, stimulere beboerne til deltakelse i frivillige aktiviteter mv. Listen over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende.
 • Det skal rapporteres kontinuerlig til UDI ved Regionkontor Vest.

Andre arbeidsoppgaver:
 • Inkludere og samarbeide med personalgruppene på Volsdalen mottak og Ålesund mottak
 • Bidra med kompetanse på frivillig sektor tilbake til mottakene
 • Samarbeid med UDIs regionkontor og andre frivillighetskoordinatorer
 • Delta på møter og samlinger initiert av UDI
 • Andre oppgaver kan gis av UDI i egen bestilling til koordinatoren

Krav til kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse på høyskolenivå eller tilsvarende
 • Alternativt videregående linje med idrett og friluftsliv eller annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere og inkludere
 • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)
 • Lokalkunnskap

Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale, 50% stilling, 4 mnd engasjement
 • Aktiviteter, møter på kveldstid må påregnes
 • Arbeidssted Volsdalen statlige mottak og Ålesund statlige mottak

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV til Volsdalen statlige mottak.

Vi ønsker kun søknader på e-post til volsdalen@linkmottak.no

Kontaktperson: mottaksleder Volsdalen mottak Peter Vonstad 45 95 86 81

Søknadsfrist: SNAREST, senest 22. august 2016.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK