hopper

OM LINK

LINK ble opprettet som aksjeselskap i desember 1998. Konflikten i Kosovo hadde skapt nye utfordringer for arbeidet med flyktninger, og UDI hadde behov for å opprette mange nye asylmottak raskt. Det store behovet for nye mottak var identisk med situasjonen som oppstod i forbindelse med krigen i Bosnia-Hercegovina 5-6 år tidligere, og forholdene som oppstod med det store antallet chilenske asylsøkere på slutten av 1980-tallet.

Initiativtakerne til etableringen av LINK hadde fulgt utfordringene knyttet til flyktninger og asylsøkere siden midt på 1980-tallet. Med bakgrunn fra humanitære organisasjoner, internasjonal virksomhet og senere som ansatte i kommuner og UDI var de tidlig involvert i arbeidet med asylsøkere og flyktninger. Erfaringene ble samlet i en forretningsidé som i dag heter LINK.

KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT OG NYE MODELLER FOR MOTTAK

LINK startet sitt første mottak i tidligere Kongshaugen hotell på Hol i februar 1999. Noen måneder senere opprettet selskapet et nytt mottak med innkvartering i appartementsleieligheter i Hemsedal. I årene som fulgte valgte LINK å fokusere på etablering av desentraliserte mottak. Dette fordi erfaringene tilsa at dette var den beste boformen siden botiden i ordinære mottak var lang. LINK er i 2015 driftsoperatør for 3 desentraliserte mottak, og 1 delvis desentralisert mottak.

TRANSITT OG VENTEMOTTAK

LINK startet opp drift av ankomsttransitt på Lier i 2002 i en ny periode med store ankomster og økt behov for transittkapasitet. Erfaringene fra denne driften førte til at LINK i årene etterpå utviklet modeller for ventemottak og transitt med prioritert saksbehandling der UDI er representert med saksbehandlere på mottaket. LINK var frem til 2013 driftsoperatør for den eneste transitten med prioritert saksbehandling. Ordningen med ventemottak er besluttet avviklet, og skulle bli erstattet med nye returmottak. Så har ikke skjedd.

ENSLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

I 2008 og 2009 økte antallet enslig mindreårige asylsøkere markert. Situasjonen skapte behov for egne transitter og flere ordinære mottak for EMA. I 2009 var LINK driftsoperatør for 2 egne transitter for EMA og 3 ordinære mottak for EMA. Ankomstene av enslig mindreårige asylsøkere sank raskt etter toppen i 2008 og 2009, og mange av de egne EMA-mottakene ble lagt ned etter kort tids drift. LINK er i 2015 driftsoperatør for den sentrale ankomsttransitten for EMA, og 2 ordinære mottak for enslig mindreårige asylsøkere.

VEIEN VIDERE

LINK jobber målbevisst for å utvikle enda flere spesialiserte modeller for drift av asylmottak. Uavhengig av om antallet nye asylsøkere går opp eller ned, vil det alltid være behov for å gjøre driften av mottak så målrettet og effektiv som mulig i forhold til den offentlige politikken. LINK deltar kontinuerlig i nye anbudskonkurranser for drift av mottak.

FAKTA OM LINK

ORG.NR. 880 403 982

LINK AS
POSTBOKS 527
4665 KRISTIANSAND

DAGLIG LEDER:
HALLSTEIN SAUNES
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

STYRELEDER:
MORTEN JØRGENSEN
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95

Kontakt oss gjerne om du har eiendom
som egner seg for asylmottak.

LINK I UTVIKLING

LINK er i stadig utvikling. Utviklingen skapes av at mottak og ansatte får ny erfaring og ny kunnskap, men utviklingen skapes også ved at UDI stiller nye krav og introduserer nye satsingsområder. Drift av asylmottak er et arbeid i kontinuerlig endring.

dsc 0341
Ledermøte i Brüssel med spennende innledninger om asyl- og flyktningepolitikken i EU fra den norske EU-delegasjonen, NGO's i Brüssel og faglige eksperter.

dscf1763


Ledermøte på Sundvolden med tunge tak på sykkelsetet etter lange møtedager.

lederm%c3%b8te duin 2012 - 2


Ledermøte i Haarlem i Nederland for å dra veksler på erfaringen fra nyansatt mottaksleder fra Rotterdam.

 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK