holding-hands

ERFARING OG KOMPETANSE

LINK har solid kompetanse knyttet til både sosial- og flyktningfaglige spørsmål, men også bred erfaring fra offentlig forvaltning og frivillig organisasjonsarbeid. Mottakslederne i LINK har alle det til felles at de tidligere har hatt jobber hvor tilrettelegging, veiledning eller behandling av andre mennesker har vært sentralt. Mange har pedagogisk eller sosialfaglig utdannelse.

STYRELEDER

Styreleder Morten Jørgensen er utdannet M.A fra Universitetet i Oslo innenfor rammen av "The European Interuniversity Association on Society, Science and Technology". Morten Jørgensen var i 10 år leder for avholdsbevegelsen i Norge, og har bred erfaring fra ungdomsarbeid og frivillig sektor. Han var ansatt som nestleder i UDI, Regionkontor Sør fra 1988 til 1994. I flere år etterpå var han engasjert som rådgiver for kommuner, frivillige organisasjoner og mindre bedrifter i spørsmål knyttet til innvandrere og flyktninger.

DAGLIG LEDER

Hallstein Saunes har sin utdannelse fra Idrettshøyskolen i Oslo og Sjøkrigsskolen i Bergen. Han har bred erfaring fra arbeid innen barne- og ungdomsidrett, og har erfaring fra norsk toppidrett som trener og leder på nasjonalt nivå. Hallstein Saunes har også arbeidet fem år i psykiatrien på Gaustad Sykehus. Han har tidligere vært mottaksleder og driftskoordinator for mottakene til LINK.

FAGSJEF

Thor Arne Hauge er ansatt som fagsjef for mottakene til LINK, og jobber tett sammen med daglig leder i forhold til oppfølging og utvikling av den daglige driften til mottakene. Thor Arne Hauge er utdannet innenfor offentlig administrasjon og ledelse, og kom til LINK fra stillingen som administrasjonssjef ved Gudbrandsdal Politidistrikt. Før det var han ansatt som seniorrådgiver i Utlendingsdirektoratet i fem år, og har ytterligere mer enn ti års ansettelse i UDI som konsulent, rådgiver og prosjektleder.

FAGKONSULENT / HR

Katrine Rennan kommer fra stilling som saksbehandler i UDI, Regionkontor Indre Østland. I UDI har hun hatt et særlig ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs for nyansatte i mottak, og oppfølging av mottak. Før hun ble ansatt i UDI jobbet hun 10 år i Scandinavian Water Technology AS som solgte vannrensesystemer til nødhjelps- og bistandsoperasjoner. Katrine Rennan har også jobbet som flyktningkonsulent i en kommune i Sør Trøndelag. I LINK følger hun opp daglig drift på mottakene med et spesielt ansvar for selskapets systematiske HMS arbeid, AMU, rekruttering og opplæring.
 

ØKONOMISJEF

Ole Skjefte er utdannet økonom fra Bankakademiet i 1984. Han har i over 20 år arbeidet med rådgiving overfor bedriftskunder innen industri, handel og eiendom i forbindelse med ulike former for finansiering, herunder cash management, rente og valuta. Han har i denne perioden vært ansatt i Sunnmørsbanken, Kreditkassen og Nordea, alle i Ålesund.  Han har ellers bred erfaring innen barne- og ungdomsidrett både som trener og som administrativ leder i Ålesund. Han arbeidet 3 år som økonomisk rådgiver i Kristiansand før han i mai 2009 ble ansatt i LINK.

EIENDOMSSJEF

Jørund Anker Skurdal har lang erfaring fra eiendomsforvaltning. Av utdannelse har han mellomfag i Stats-vitenskap og hovedfagsstudier i Sosiologi, i tillegg til enkeltemner ved BI's senter for lederutdanning. Har spesialisert seg innen eiendomsservice og drift. Arbeidserfaring spenner ellers fra organisasjonsutvikling som daglig leder i "Kreativitetshuset" i Oslo til arbeid med inkluderende arbeidsliv og HMS som nestleder ved NAV i Ås. I LINK er han opptatt av å skape gode og trygge boforhold for alle våre beboere. Jørund bor i Drøbak, og som avkobling fra aktivt familieliv liker han å "henge under skyene" i sin paraglider.

ANDRE NØKKELPERSONER

LINK har ansatt ytterligere nøkkelpersoner i stillinger knyttet til IT og enslig mindreårige asylsøkere.

OPPLÆRING I FOKUS

LINK gjennomfører kontinuerlig møter, kurs og samlinger for å gi opplæring og styrke kompetansen til alle medarbeiderne. De enkelte mottak har også egne tiltak. Vi deltar også på opplæringstiltakene til UDI og andre faginstanser.

dsc 4849


Speedcontact på LINK-samlingen i 2011.

Her er noen av opplæringstiltakene vi arrangerer og deltar på våren 2013:

UDI'S Vårkonferanse
Oslo 22. april 2013 
Temaet for årets vårkonferanse er retur. En viktig samling for de som jobber med retur i  våre mottak.
 
grunnkurs Motiverende samtaler
MI er et samtaleverktøy som LINK benytter i sine mottak. LINK arrangerer fortløpende egne kurs og deltar på MI-kurs UDI regi. 
 
Mindfulness
Gjøvik 28. mai 2013
Hva er Mindfulness ? Oppmerksomt nærvær kalles det gjerne. Kurs om hvordan vi kan dra nytte av det i vår hverdag. Intern samling for LINK sine mottak med ekstern foredragsholder.
 
Korleis kommunisere med personar med innvandrarbakgrunn ?
Ulsteinvik 20. juni 2013
Hvordan kommunisere med våre nye landsmenn?
Søre Sunnmøre mottak inviterer til et åpent fagseminar om hvordan kommunisere med personer med innvandrerbakgrunn. I møte med innvandrere oppstår det lett misforståelser da vi har ulike oppfatninger av hva som blir sagt/ikke sagt. Samfunns- og religionsviter Kjersti Børsum er en erfaren og inspirerende foredragsholder.
 
Kurs for språkassistenter og tolkebrukere
Internt kurs for LINK sine mottak i samarbeide med Amesto Nortolk. Kurset arrangeres jevnlig med for språkassistenter i mottakene våre og for tolkebrukere hos våre lokale samarbeidspartnere.

imag0726
Fagsjef Thor Arne Hauge har hovedansvaret for kurs og opplæring i nært samarbeid med mottakslederne.

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK