hender

VISJON OG MÅL

HVERDAGSLIV - EN VISJON OM DRIFT AV STATLIGE MOTTAK

Utgangspunktet for livet på mottaket er at en asylsøker lever et liv i eksil. På mottaket møter asylsøkerne Norge. Her får de tilbud om å bo inntil myndighetene har bestemt om de skal få opphold eller ikke. Å bo i Norge er en utfordring for de fleste asylsøkere. Kultur og væremåte er fremmed. I tillegg representerer det å være i eksil et savn, og mange har bekymringer for hvordan livet er for familie og venner i hjemlandet.

MÅL Å GJENSKAPE TILLITEN TIL SAMFUNNET

Livet på mottaket bygger på en erkjennelse om at det er vanskelig å legge konflikter og opplevelser fra hjemlandet bak seg. Dette krever tid. Samtidig er det vanskelig for en asylsøker å oppdage eller tro at offentlige myndigheter i Norge er annerledes enn myndighetene i sitt hjemland.

MÅL Å GJENVINNE RÅDERETTEN OVER EGEN HVERDAG

Å bo på mottaket er den enkelte asylsøkers liv og hverdag her og nå. For oss som jobber på mottaket er det lett å ta over styringen av asylsøkernes hverdag. Vi har planer som skal gjennomføres, og vi har krav fra UDI som skal innfris. For asylsøkerne er det viktig å gjenvinne råderetten over egen hverdag. Vi har derfor som mål at flest mulig beslutninger blir fattet av asylsøkerne selv. Samtidig krever boforholdene på mottaket at vi finner en fornuftig balanse mellom kollektive forpliktelser og individuelle rettigheter. Frihet under ansvar.

MÅL Å GJENEROBRE TIDLIGERE SOSIALE ROLLER

Som asylsøker er det lett å miste sine sosiale roller. Vi har som mål å skape en hverdag som stimulere den enkelte til å gjenerobre tidligere sosiale roller. Dette er krevende, men det er også en viktig forutsetning for vellykket integrering i framtida. Alt annet kan lett skape isolasjon. Å gjenerobre tidligere sosial roller er en strategi i en hverdag med uvisshet og venting.

MÅL Å SKAPE TRYGGE SOSIAL RAMMER

Livet på mottaket er preget av mye usikkerhet for den enkelte. Alt er nytt og ukjent. Vi etterstreber en hverdag der det er trygge sosiale rammer med mer latter enn sorg.

MÅL Å FRAMSTÅ SOM GODE VEILEDERE I MØTE MED NORGE

Hverdagen på mottaket er livet til asylsøkerne og jobben til de ansatte. Som ansatte kan vi ikke leve livet for våre beboere, men vi kan være gode veiledere i kontakten med det norske samfunnet. Å jobbe på mottaket krever god forståelse for vår rolle - både overfor den enkelte asylsøker, men også som forvalter av statens politikk.

MOTTO FOR VÅRE MOTTAK

Mottakene til LINK har som motto:

- VÆRE ET TRYGT BOSTED FOR VÅRE BEBOERE

- VÆRE RESPEKTERT AV ANDRE MOTTAK

- VÆRE EN GOD PARTNER FOR UDI

pc020276(1)Ansatte på Volda mottak i festlig lag sammen med studenter i praksis på mottaket og asylsøkere.


 dsc 0389


Tidligere mottaksleder Tordis Sivertsen (Vestnes) med gode erfaringer om samarbeidet med UDI's regionkontor Midt-Norge.

sirkus for barna


Glade barn gir lettere glade foreldre. Her fra sirkusforestilling for barna på Torshov

hageglede


Asylsøkere midt i Oslo sentrum med egen kjøkken-hage. Stor glede knyttet til å dyrke egne grønnsaker.
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK