Stolte kursdeltakere fikk diplom

Stolte kursdeltakere fikk diplom

Bakgrunnen for kurset på Mysebu er at Menneskerettighetsakademiet skal presentere kursene sine under World forum for Democracy i Strasbourg i november. I den forbindelse skal akademiet lage en kort film som illustrer prosjektet. Ungdommene fra Spydeberg mottak ble invitert i å delta i kurset som også filmes. Filmen skal legges ut på forumets nettside, og muligens også vises under selve arrangementet i november.
Ungdommene ble ønsket velkommen og fikk en introduksjon i hva kurset handlet om og hva Menneskerettighetsakademiet er.

Deretter ble de delt i grupper sammen med ungdommer fra Mysebu. Hver gruppe fikk oppgaver de skulle jobbe med. En av oppgavene gikk ut på å lage regler og lover for å bygge opp en ny planet etter at vår verden er gått under som følge av en naturkatastrofe. Hvilke regler ville de behøve for å skape et bra liv på den nye jorden. Planeten skulle også ha et navn og reglene og forslagene skulle presenteres for resten av ungdommene. Ungdommene ble oppmuntret til å stille hverandre spørsmål for å skape debatt, idemyldring og diskusjon. Det ble også tid til flere leker og aktiviteter i tilleg til servering av god mat og drikke. Arrangørene hold foredrag om menneskerettigheter, FN og barnekonvensjonen.

Kurset ble avsluttet med drøfting og rollespill om barnekonvensjonen i forhold til de reglene ungdommene hadde funnet for å bygge opp en ny planet. Alle deltagerne fikk flotte diplomer som de med stolthet viste frem da de kom tilbake til mottaket.

World forum for Democracy arrangeres av blant andre Europarådet og Europaparlamentet.
Årets arrangement skal særlig belyse hvordan utdanning og demokrati kan fostre aktive medborgere. World Forum for Democracy ble initiert i 2012, og er en plattform hvor politiske beslutningstagere og representanter fra ulike organisasjoner diskuterer sentrale demokratiske utfordringer. 

img 4655   img 4702

                                          img 4767

 

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK