Problematisk retur – en mottaksansatts dilemma

Problematisk retur – en mottaksansatts dilemma

VG (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/afghanistan/norge-tvangsreturnerer-flest-barn-til-afghanistan/a/23793615/) har innhentet tall fra ni land det er naturlig å sammenligne oss med. Tallene viser at Norge tvangsreturnerer mange flere barn enn de andre landene gjør.

Ifølge det afghanske flyktning- og repatrieringsdepartementet var det inntil utgangen av september bare Norge, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Sverige og Danmark som hadde signerte avtaler med Afghanistan om retur av flyktninger. Av disse landene er det bare Norge og Nederland som overfor VG oppgir å ha tvangsutsendt barn i 2016, Norge i langt større grad enn Nederland.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har flere ganger sagt at det er viktig Norge legger seg på en europeisk standard i flyktningpolitikken. Justisdepartementet opplyser at de ikke har undersøkte hva slags praksis andre land har når i forhold til tvangsreturer.

- Ikke noe å være stolt av
Leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann-Magrit Austenå, mener tvangsreturene skjer på bakgrunn av klare politiske føringer om å øke returene.

– Praksisen skal være så streng som mulig og av det strengeste i Europa. Det skjer samtidig som alle internasjonale rapporter viser at situasjonen i Afghanistan er blitt forverret både økonomisk, sosialt og sikkerhetsmessig. På en europeisk konferanse der NOAS deltok i vinter, ble returene kalt den norske modellen. Jeg tenker at det ikke er en modell å være stolt av, sier NOAS-lederen. (©NTB)

En mottaksansatts dilemma
Mange mener mye om Afghanistan og situasjonen for dem som må tilbake dit. På asylmottakene er det et sterkt og organisert prosjekt som har fokus på at beboere med avslag skal motiveres til reise frivillig hjem. Dette arbeidet blir utfordrende når denne debatten foregår. Mottaksansatte kommer en skvis mellom oppdraget og det som vi påvirkes av i debatten. Det er mange ulike synspunkter  her som ellers i asylfeltet. Det er viktig å være klar over at den debatten som til enhver tid er på dagsorden også påvirker det arbeidet som skal gjøres i mottakene.
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK